Article Blog Image

The Stable Coins: Using DAI as a Leverage during Bull Market

English

On behalf of BitcoinVN Cloud and MakerDAO, Offchain Events would like to give our thanks to the attendees who participated in the meetup on June 20th, 2019, especially our invited guests as well as the media representatives. Your presence helped make the meetup “Stable Coins: Using DAI as a Leverage during Bull Market” a resounding success.

The meetup started with the speech from Dominik Weil – Co-founder of...

Article Blog Image

The Stable Coins: Làm sao để sử dụng DAI như đòn bẩy tài chính trong thị trường 'Uptrend'

Vietnamese

Offchain Events xin phép được đại diện cho BitcoinVN Cloud & MakerDAO gửi lời cảm ơn đến những người tham dự meetup tối qua (20/6/2019), đặc biệt là các bên khách mời cùng cánh báo chí. Sự hiện diện của các bạn đã giúp cho meetup The Stable Coins: Using DAI as a Leverage during Bull Market thêm phần thành công rực rỡ.

Meetup mở đầu với bài...

Article Blog Image

Ontology Saigon Meetup: Distributed Technology

English

Offchain Events sincerely thanks all investors and organizations for the Ontology Saigon Meetup: Distributed Technology - Build The Future on March 28th, 2019.

Through the event, investors gained more knowledge about Ontology, Bibox and DAD. In addition, investors understand more about the market situation and the potential of cryptocurrency and blockchain in 2019.

Blockchain technology is still growing, although the market plummeted in 2018 has raised doubts about the feasibility of the...

Article Blog Image

Ontology Saigon Meetup: Công Nghệ Phân Tán

Vietnamese

Offchain Events chân thành cảm ơn tất cả các nhà đầu tư và các tổ chức đến tham dự chương trình Ontology Saigon Meetup: Công Nghệ Phân Tán - Kiến Tạo Tương Lai vào ngày 28/03/2019.

Qua sự kiện, các nhà đầu tư đã có thêm nhiều hiểu biết về Ontology, Bibox và DAD. Ngoài ra, các nhà đầu tư còn hiểu thêm về tình hình thị trường và dự đoán tiềm năng của tiền...

Article Blog Image

OffChain Events - The crucial link in the blockchain community

English

In the past few years, the whole world has witnessed the explosive development of the Blockchain and cryptocurrencies industry. Thanks to the breakthrough of Blockchain technology and cryptocurrencies, the global financial picture has changed markedly, and becomes one of the most important breakthroughs in technology revolution 4.0.

Blockchain has shown a lot of potential applications in different fields, helping us to make breakthroughs to change the life in a positive way. With...

Article Blog Image

Blockchain Trip to China

English

Shanghai is one of the most developed cities in China and one of the international financial, trade and shipping centers. Shanghai is also the registered place of some state-owned enterprises and multinational companies or the headquarters of Greater China. Shanghai is also a central city in China’s blockchain industry, with large and medium-sized companies in various segments.

Blockchain in China

At present, China’s mainstream financial institutions, IT companies, and start-up technology...

Article Blog Image

OffChain Events - Mắc xích quan trọng của cộng đồng crypto

Vietnamese

Những năm vừa qua, cả thế giới chứng khiến sự phát triển đầy cảm xúc của ngành công nghiệp Blockchain và tiền điện tử. Nhờ sự đột phá của công nghệ Blockchain và tiền điện tử, bức tranh tài chính toàn cầu đã có sự thay đổi rõ rệt. Là một trong những đột phá mang tính quan trọng nhất của cách mạng công nghệ 4.0.

Blockchain đã cho thế giới thấy...